Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:509 (2010-2011)
Innlevert: 10.12.2010
Sendt: 10.12.2010
Besvart: 15.12.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Den iranske pastoren, Yourcef Nadarkhani, er dømt til døden i Iran for frafall fra Islam.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å bidra til å stoppe gjennomføringen av dommen og motarbeide en slik menneskerettsstridig lovgivning som kan gi grunnlag for en slik dom?

Begrunnelse

Nadarkhani er blitt dømt til døden etter at han skal ha fornektet islam. Han er medlem av Church of Iran ministry og pastor for en menighet med rundt 400 medlemmer i byen Rasht nord i Iran, ifølge International Campaign for Human Rights in Iran. Dommen skal ha blitt bekreftet i Irans 11. rettsdistrikts strafferett for anker i Gilan-provinsen den 22. september. Søndag ble dommen anket til Irans høyesterett.
Dødsdommen skjerper situasjonen for kristne i den islamske republikken. Den siste kjente henrettelsen av en kristen pastor skal ha skjedd for 20 år siden da Hossein Soodmand ble arrestert, anklaget for frafall og for å ha fornærmet islam. Han ble hengt i desember 1990.
Den iranske straffeloven slår ikke fast dødsstraff for å konvertere fra islam, men også den islamske sharia-loven blir brukt i dommer. Et forslag om å innføre dødsstraff for konvertering i straffeloven har gått gjennom førstebehandling i parlamentet, men er fremdeles til vurdering.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge følger menneskerettighetssituasjonen i Iran nøye, herunder situasjonen for religiøse minoriteter. Vi er sterkt bekymret for den alarmerende og forverrede menneskerettighetssituasjonen i landet. Jeg vil understreke at vi ofte tar opp så vel generelle som konkrete menneskerettighetsspørsmål både i bilaterale samtaler med iranske myndigheter, gjennom innlegg i FNs organer og i offentlige uttalelser.

Vi er kjent med opplysningene vedrørende Youcef Nadarkhanis situasjon og vi arbeider gjennom vår ambassade i Teheran med å få bekreftet denne informasjonen. Det er generelt sett vanskelig å innhente opplysninger rundt saker av denne typen, og en del av informasjonen som så langt er fremkommet om saken mot Nadarkhani er innbyrdes motstridende.

Den påståtte dødsdommen i en lokal domstol skal nå være anket inn for iransk høyesterett, og det er dermed uansett ikke umiddelbar fare for henrettelse. I henhold til iransk lov er ingen dødsdom endelig før den er stadfestet av høyesterett, og henrettelser kan ikke effektueres før de er godkjent av lederen for domstolsvesenet.

Uavhengig av diskusjonene omkring fakta i denne saken, er det uakseptabelt at en person skal kunne dømmes til døden for frafallenhet. Dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og åpenbart i strid med Irans internasjonale forpliktelser. Jeg viser særlig til artikkel 18 av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, som Iran har undertegnet.

Norge vil fortsette å følge menneskerettighetssituasjonen i Iran nøye og gjøre vårt syn kjent både direkte overfor iranske myndigheter og i internasjonale fora. Forholdene for religiøse minoriteter i landet vil fortsatt stå sentralt i dette arbeidet.