Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:543 (2010-2011)
Innlevert: 15.12.2010
Sendt: 15.12.2010
Besvart: 04.01.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren bidra internasjonalt til å sette fokus på den økende usikkerheten og de svært vanskelige humanitære forholdene for de iranske flyktningene i Camp Ashraf i Irak?

Begrunnelse

Den humanitære situasjonen for de iranske flyktningene i Camp Ashraf er svært vanskelig. Amerikansk tilbaketrekking fra området forsterker usikkerheten for iranerne i leiren og svekker stabiliteten i området.
I FNs generalsekretærs rapport til paragraf 6 til resolusjon 1936 (2010) datert 26. november, utrykkes det bekymring for denne situasjonen og det fremgår også at UNAMI oppfordrer begge sider til å vise tilbakeholdenhet og at partene nå viser respekt for menneskerettigheter og humanitære standarder.
Det internasjonale samfunn må nå sette fokus på de forverrede forhold for flyktningene i Camp Ashraf og ta nødvendige grep, før dette utvikler seg til en humanitær katastrofe.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Ashraf-leiren, som ligger nær grensen til Iran, ble opprettet i 1986 på initiativ fra Saddam Hussein. Innbyggerne er i hovedsak iranske statsborgere tilknyttet Mujahedin e-Khalq (MeK, også kjent som PMOI). Amerikanske styrker overlot ansvaret for sikkerheten i leiren til irakiske myndigheter i januar 2009. Etter at ble flere personer drept i sammenstøt mellom innbyggerne i leiren og irakisk politi i juli 2009 har leirens ledelse rettet sterk kritikk mot irakiske myndigheter. Omstendighetene rundt denne hendelsen er omstridte.

Vi forventer at innbyggernes sikkerhet blir ivaretatt. Norske myndigheter følger den humanitære situasjonen i Ashraf-leiren. Vi har flere ganger tatt opp dette med irakiske myndigheter og har mottatt redegjørelser via den irakiske ambassaden i Oslo, samt fra Iraks utenriksminister Zebari, senest under sistnevntes besøk til Norge. Vi vil fortsette å ta opp den humanitære situasjonen i leiren med irakiske myndigheter.

Norske myndigheter er også jevnlig i kontakt med FN, den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og andre hjelpeorganisasjoner som besøker leiren. Vi deler bekymringen i FN-rapporten representanten refererer til, men tror likevel ikke at situasjonen i leiren går i retning av en humanitær katastrofe.