Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:555 (2010-2011)
Innlevert: 15.12.2010
Sendt: 16.12.2010
Besvart: 22.12.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Superbuss er et godt alternativ til bybane og trikk i norske byområder, fordi superbusskonsepter har vesentlig lavere investerings- og driftskostnader enn skinnegående løsninger. I Aftenposten Aften 15. desember 2010 kommer det frem at superbusser på 24 meter er under utprøving i både Oslo og Stavanger, men at en eventuell innføring av konseptet er avhengig av dispensasjon fra veimyndighetene siden maksimalt tillatt kjøretøylengde er 18,75 meter.
Vil statsråden bidra til å gi superbussene nødvendig dispensasjon?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er kjent med at det har blitt prøvekjørt busser med større lengde enn det som i dag generelt er tillatt, såkalte superbusser. Slike busser kan gi bedre kapasitet på sterkt trafikkerte bussruter, og kan være supplement eller alternativ til baneløsninger.

Vegdirektoratet, som har myndighet i første instans til å gi dispensasjon for å tillate bruk av slike busser, opplyser at de ikke har mottatt noen søknad om dispensasjon. Samferdselsdepartementet vil behandle en eventuell klage på vedtak fattet av Vegdirektoratet. Jeg kan derfor ikke si noe konkret om utfallet av en eventuell søknad, men vil generelt peke på at det vil være nyttig å se hvilke erfaringer man høster under utprøvingen, samtidig som det er viktig å sikre at bruken skjer innenfor rammer som ivaretar hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet.