Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:573 (2010-2011)
Innlevert: 16.12.2010
Sendt: 17.12.2010
Besvart: 05.01.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I en pressemelding fra 8. juli 2010 uttrykte utenriksministeren glede over at "kubanske myndigheter vil sette fri 52 politiske fanger", og fremhevet Norges rolle. Siden den gang har mange politiske fanger akseptert frihet under forutsetning av et liv i eksil. 12 politiske fanger nektet å reise i eksil, men ble allikevel lovet frihet 7. november. De sitter fortsatt fengslet. Det gjelder blant andre: Oscar Biscet Gonzàlez og Josè Ferrer Garcia.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å bidra til at de kan få tilbake sin frihet?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norske myndigheter følger nøye med på den nasjonale dialogen som siden i våres har pågått mellom den katolske kirken på Cuba og kubanske myndigheter om frigivelse av fanger. Etter at de første politiske fangene ble løslatt i juli i fjor, har over 50 reist til Spania sammen med sine familier. Alle disse har overfor den spanske ambassaden i Havanna bekreftet skriftlig at de forlater Cuba av egen fri vilje. Av nevnte fanger tilhører 41 den gruppen av 52 fanger som representanten Sanner nevner i sitt spørsmål, hvilket tilsier at det forsatt gjenstår å løslate 11 av de som ble fengslet våren 2003. Løslatelsen av det store antallet politiske fanger på Cuba i 2010 er en positiv utvikling som jeg fortsetter å si meg tilfreds med. Vi har ikke mottatt noen signaler verken fra den katolske kirken, den spanske ambassaden på Cuba eller kubanske myndigheter om at ikke også de gjenværende 11 fangene vil bli løslatt. Jeg legger derfor til grunn at den pågående prosessen vil resultere i at også de vil bli løslatt om ikke lenge, og jeg synes foreløpig ikke det er grunnlag for å spekulere i noe annet utfall. Norge fortsetter å holde nær kontakt med alle de sentrale aktørene i denne prosessen. Vi står fast ved vår oppfordring om at alle politiske fanger må løslates uten betingelser, jf. også mitt brev til deg om denne saken 13. august i fjor.