Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:581 (2010-2011)
Innlevert: 17.12.2010
Sendt: 20.12.2010
Besvart: 05.01.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I VG 9.11.10 står det at få kjøper klimakvoter. Statsråd Erik Solheim sier han ikke er overrasket.
Hvorfor fortsetter regjeringen å bevilge penger til å videreføre en ordning som statsråden selv sier han egentlig ikke har tro på?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Frivillig kvotekjøp gjennom Klima- og forurensningsdirektoratets nettbaserte ordning for kjøp og sletting av FN-godkjente klimakvoter har god miljøeffekt. En klimakvote gir rett til å slippe ut ett tonn CO2. Når en kvote blir kjøpt gjennom Klima- og forurensningsdirektoratets nettsted blir den tatt ut av det offisielle kvotemarkedet. Dermed blir muligheten for at andre kan ha dette utslippet, for eksempel en industribedrift, tilsvarende redusert.

Jeg har registrert at alt i alt har færre enn man kunne ønske benyttet seg av ordningen med frivillig kvotekjøp gjennom Klima- og forurensningsdirektoratets nettsted. Derfor vil jeg be Klima- og forurensningsdirektoratet om en gjennomgang av ordningen.