Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:593 (2010-2011)
Innlevert: 20.12.2010
Sendt: 20.12.2010
Besvart: 05.01.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden at norske forbrukere skal få samme informasjon om hvordan eggene er produsert, som forbrukerne i EU?

Begrunnelse

I EU er det innført krav om at alle egg skal merkes med produksjonstype. Eggkartongene skal merkes:
Egg fra burhøner.
Egg fra frittgående høner innendørs.
Egg fra frittgående høner med utemuligheter.
Disse reglene gjelder ikke for Norge, fordi de ikke er inntatt i EØS-avtalen. Norske forbrukere får derfor dårligere informasjon om egg enn andre europeere. I Norge markedsføres egg fra burhøner som solegg, gårdsegg og lignende. Det oppgis ikke på pakningen at eggene kommer fra burhøner som har levd i fabrikkanlegg, der både foring og egginnsamling foregår maskinelt.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: De tre typene næringsmessig eggproduksjon som er aktuelle i Norge fra 2012 er egg fra høner i miljøbur, egg fra frittgående høner og egg fra høner i økologiske driftssystemer. Egg som produseres i henhold til økologiregelverket, kan merkes og markedsføres som økologiske. Både når det gjelder økologisk produksjon og frittgående høner antar jeg at det anses som en markedsmessig fordel å merke med produksjonsform på forbrukerpakning, og at dette derfor gjøres på frivillig basis. Forbrukeren bør derfor kunne anta at dersom eggene ikke er merket ”frittgående”, er det stor sannsynlighet for at eggene er produsert i bursystemer. Under slike forutsetninger mener jeg det ikke skulle være behov for å innføre obligatorisk merking av egg.