Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:594 (2010-2011)
Innlevert: 20.12.2010
Sendt: 20.12.2010
Besvart: 23.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Akupunkturhøyskolen søkte 31. oktober 2009 om autorisasjon for akupunktører. Helsedirektoratet kom da ganske raskt tilbake med svar om at søknaden ville bli behandlet på nyåret 2010 sammen med andre lignende søknader. Ved årets slutt 2010 er søknaden fortsatt ikke behandlet.
Hva er forklaringen på at saken ennå ikke er sluttbehandlet, og når kan Akupunktørhøyskolen forvente svar på sin autorisasjonssøknad?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helsedirektoratet har mottatt flere søknader om autorisasjon som helsepersonell fra yrkesgrupper som i dag ikke har slik autorisasjon. Etter at Helsedirektoratet har vurdert søknadene, vil direktoratet gi sin tilråding til Helse- og omsorgsdepartementet. Årsaken til at dette har tatt lenger tid enn forventet, er blant annet at direktoratet har valgt å foreta en grundig vurdering av alle søkerne samlet. Helsedirektoratet opplyser også at blant annet pandemiarbeidet tidlig på året ble prioritert framfor andre oppgaver.

Direktoratet har informert om at de påregner å oversende sin tilråding til departementet innen utgangen av januar 2011. Blant annet basert på denne tilrådingen vil departementet vurdere om nye personellgrupper bør gis autorisasjon i henhold til helsepersonelloven eller ikke.