Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:605 (2010-2011)
Innlevert: 22.12.2010
Sendt: 22.12.2010
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 12.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Hvordan arbeider departementet med å intensivere antidopingarbeidet utenfor den organiserte idretten, og hva gjør man med behovet for å drive mer effektiv testing på treningssentra?

Begrunnelse

Doping innenfor idretten er en velkjent utfordring. Det er imidlertid også vel anerkjent at dopingmisbruk er et betydelig helseproblem som også øker faren for vold og aggressiv atferd. Treningssentrene ønsker å tilby sunne og dopingfrie miljøer til sine medlemmer. Treningssentre som vil drive testing må ha en avtale med Antidoping Norge, dernest må de ha konsesjon av Datatilsynet som det i seg selv tar lang tid å få, videre må de ha samtykke av det enkelte medlem for at de skal kunne la seg teste. Dette siste svekker åpenbart muligheten til å drive aktiv bekjemping av dopingmisbruk i treningssentrene. Personvernhensyn blir anført som argument mot mer effektiv testing. I Danmark har man etablert avtaler som sikrer muligheter til bedre kontroll med doping i treningssentra.
Idrettsorganisasjonene forteller at mange slutter i aktiv idrett mot slutten av tenårene for så å fortsette å trene på treningssentre. Økt fokus på utseende, kropp og vellykkethet skaper et press som kan friste unge til å benytte snarveier via dopingmidler.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Årsakene til at ungdom velger å bruke dopingmidler er sammensatte og individuelle.

Det er derfor nødvendig med en bred tilnærming både for å forebygge bruk og for å behandle skader.

Bruk av doping har flere likhetstrekk med bruk av rusmidler, og undersøkelser viser at 60-70 % av de som har forsøkt anabole androgene steroider også har forsøkt narkotika, og at de oftere har vært involvert i voldsepisoder. Jeg ønsker derfor å se disse utfordringene i sammenheng med de utfordringer vi står overfor i forhold til rusmidler generelt. Doping vil derfor inngå i stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken som regjeringen vil legge fram i løpet av året. Her vil vi legge til rette for god dialog med sentrale aktører som Antidoping Norge og Oslo universitetssykehus (Aker). Vi vil dessuten gjøre oss kjent med erfaringer i våre naboland som har valgt ulike løsninger på dopingspørsmålet.

Jeg ønsker å se alle virkemidler i sammenheng og finner det ikke hensiktsmessig å isolere og behandle dette spørsmål særskilt på nåværende tidspunkt. Dette gjelder også spørsmålet om eventuell testing på treningssentrene.