Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:663 (2010-2011)
Innlevert: 12.01.2011
Sendt: 13.01.2011
Besvart: 17.01.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål om kiropraktorutdannig besvart av ministeren den 24.03.2010. I svaret vises det til at et ekspertpanel skal evaluere den nasjonale forskningen innenfor muskel- og skjelettlidelser, avgrenset til feltet som er knyttet til kiropraktisk fagfelt. Evalueringen skal foreligge innen 2010 og skal danne grunnlag for avgjøring av opprettelse av kiropraktikk utdanning.
Når kommer ministeren med avgjørelse om kiropraktorutdanning slik at UIS og SUS får avklaring med tanke på det videre arbeidet?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til skriftlig spørsmål fra representanten Bente Thorsen om opprettelsen av kiropraktorutdanning i Norge, der hun refererer til ekspertpanelet som ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet for å danne et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å opprette en utdanning på masternivå rettet mot en yrkespraksis for kiropraktor.

Ekspertpanelet oversendte evalueringen av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser til Kunnskapsdepartementet i begynnelsen av januar 2011. Jeg har den nå til vurdering, men det er for tidlig å si når og hvordan jeg vil komme tilbake til Stortinget om saken. Jeg vil imidlertid vise til at generelt skjer eventuell oppretting og finansiering av studieplasser fra departementets side gjennom de ordinære budsjettprosessene.