Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:670 (2010-2011)
Innlevert: 13.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 21.01.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Når blir det anleggsstart og ferdigstillelse av strekningen Slomarka - Kongsvinger i Hedmark?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det har vært nødvendig med nye lokalpolitiske vedtak i saken. Proposisjon vil bli lagt fram så fort som mulig etter at nødvendige vedtak foreligger og saken er oversendt fra Vegdirektoratet. Det må påregnes om lag 6 måneder fra Stortinget gir sin tilslutning til prosjektet til anleggsarbeidene kan starte. Dette innebærer at dersom prosjektet blir vedtatt av Stortinget i løpet av vårsesjonen 2011, kan det bli anleggsstart høsten 2011. Strekningen forventes i så fall åpnet for trafikk høsten 2014.