Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:673 (2010-2011)
Innlevert: 13.01.2011
Sendt: 14.01.2011
Besvart: 27.01.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Tingnes Spiseri er en liten bedrift i Ringsaker. De var registrert som DA, men ville endre selskapsform til AS. Brønnøysundregistrene rykket inn en annonse i 2 lokalaviser der det ble annonsert at driften var oppløst uten å si noe om at driften fortsatte som før, men i et AS. I ettertid har Brønnøysundregistrene skjøvet skylden over på avisene og fraskrevet seg ansvar.
Vil statsråden ta initiativ overfor Brønnøysundregistrene for å forsikre seg om en mer ydmyk kundebehandling i framtiden?

Begrunnelse

Brønnøysundregistrene har en sentral rolle i forhold til å holde orden på og følge opp alle norske selskaper. Jo mindre oppmerksomhet og jo mindre støy det skaper for et næringsliv i daglig funksjon, jo bedre er det. Oppløsing av et selskap og kunngjøringen av dette er en av oppgavene og da må det gjøres kjent for allmennheten. Når selskapet fortsetter driften, men i en annen form, bør dette opplyses.
For Tingnes Spiseri må det ha skjedd en glipp. Eierne fikk en tekst til gjennomlesing der det sto at "driften fortsetter som før". Dette falt ut da annonsen kom i avisene og skapte mye vanskeligheter for eierne og de opplevde at folk også ringte for å avbestille arrangement. De måtte ut i media og forsikre sine kunder om at de lever i beste velgående.
I en etterfølgende mail-korrespondanse legger registrene skylden over på avisene, men det synes usannsynlig at 2 aviser har gjort nøyaktig samme feil. Brønnøysundregistrene er et serviceorgan og dette - verken kunngjøringen eller ansvarsfraskrivelsen - er i tråd med god kundebehandling.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg er opptatt av at Brønnøysundregistrene skal være en tillitskapende registerfører som skal yte god service overfor næringslivet. Det er viktig at registrene har kort saksbehandlingstid og høy kvalitet på arbeidet. Høy kvalitet er særlig viktig for å skape tillit blant brukerne.

Tingnes Spiseri DA meldte i forbindelse med beslutning om oppløsning at de skulle fortsette i annen organisasjonsform. Oppløsningsbeslutningen ble registrert og kunngjort 13.10.2010. Slik kunngjøringen var formulert fra Brønnøysundregistrenes side, var det inntatt en opplysning om at selskapet skulle fortsette i annen organisasjonsform. Denne teksten skulle ha vært med i aviskunngjøringene. Etter at bedriften gjorde Brønnøysundregistrene oppmerksom på forholdet, har Brønnøysundregistrene rettet årsaken til at feilen oppstod og laget ny aviskunngjøring som ble rykket inn 14.1.2011. Denne kunngjøringen vil bli rykket inn én gang til.

Brønnøysundregistrene har gått nøye inn i saken og hatt en løpende dialog med kunden, Tingnes Spiser AS, og sin distributør av annonser til landets lokalaviser. Det viser seg at feilen var av teknisk art og har sammenheng med bytte av distributør.

For meg er det viktig at tjenestene til Brønnøysundregistrene skal være enkle å bruke og uten feil.