Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:689 (2010-2011)
Innlevert: 14.01.2011
Sendt: 17.01.2011
Besvart: 21.01.2011 av justisminister Grete Faremo

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): En voldsutsatt sykepleier på "flukt" med baby i Vest-Finnmark tar sitt eget liv dagen før hun skal i retten vedr. vold og trusler hun er blitt utsatt for. Statsadvokaten åpnet for etterforskningstekniske skritt 17 måneder etter dødsfallet. Til tross for purringer i saken, bl.a. fra Stine Sofie stiftelsen om begjæring av oppnevnelse av bistandsadvokat ligger saken i dag fremdeles hos politijuristen i Alta.
Kan justisministeren ta initiativ til å få politijuristen i Alta til å sende saken videre i systemet?

Begrunnelse

En voldsutsatt sykepleier på flukt med baby i Vest-Finnmark, tar dessverre sitt eget liv dagen før hun skal i retten vedrørende volden og truslene som hun og babyen er blitt utsatt for fra barnefaren. Politiet var blitt varslet om brudd på besøksforbud, uten å foreta seg noe. Morens bistandsadvokat ble fjernet umiddelbart etter dødsfallet og politiadvokaten i Alta henla saken da mor døde, samtidig ble besøksforbudet som beskyttet baby, opphevet. I ettertid har tingretten overdradd foreldreansvar og daglig omsorg til barnets far, dette i strid med hva sakkyndige anbefalte. Det fremgår i saken at far har 42 straffesaker på seg, blant annet vold. Selvfølgelig ønsker far å bagatellisere egen adferd, og at han har avbrutt tilbud om behandling hos psykolog. Han tilstod imidlertid volden, truslene og trakasseringen han utsatte mor og baby for til rettens sakkyndige.
Statsadvokaten åpnet for etterforskningstekniske skritt 17 måneder etter dødsfallet, han gav frist til politiet til den 30. november 2009. Den 07. desember 2010 oversendte Stine Sofies stiftelsens samarbeidsadvokat begjæring om å bli oppnevnt til avdødes bistandsadvokat til Alta politi.
Denne begjæringen ble ikke sendt videre til tingretten, men ble liggende sammen med resten av saken på politijuristens bord. Der ligger den fortsatt og tiden begynner å gå mot foreldelse av saken. Kan justisministeren ta et initiativ til å få politijuristen til å sende saken videre i systemet slik at statsadvokaten kan komme i gang med eventuell full etterforskning av saken - før den forfaller.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: På bakgrunn av at enkeltsaker under behandling i påtalemyndigheten ikke er underlagt politiske myndigheter har jeg har forelagt representantens spørsmål for Riksadvokaten og har fått opplyst følgende. Saksforholdet er i korthet at det var berammet rettsmøte for opprettholdelse av et besøksforbud politiet hadde fattet. Fornærmede døde før besøksforbudet ble behandlet i retten. Saken ble senere henlagt. En bekjent av avdøde tok høsten 2010 kontakt med statsadvokaten, som på bakgrunn av opplysninger fra vedkommende ba politiet foreta ytterligere undersøkelser for å vurdere om saken skulle tas opp på nytt. Dette er sakens status i dag og riksadvokaten har full tillitt til at saken følges opp på en adekvat måte.