Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:743 (2010-2011)
Innlevert: 24.01.2011
Sendt: 24.01.2011
Besvart: 01.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden vise handlingskraft og se til at Samferdselsdepartementet gjør sin jobb ferdig slik at Hålogalandsbrua blir finansiert?

Begrunnelse

Dagsavisen Fremover skriver 18.01 at det kan gå mot nye forsinkelser for Hålogalandsbrua. Fremover skriver at det skyldes at Samferdselsdepartementet fortsatt ikke har lagt fram endelige beregninger for hva bompengeselskapet må kreve inn for å få brua finansiert. Dette fører til at kommunen og fylkeskommunen heller ikke får gjort de vedtak som må til før saken går til Stortinget. Statsråden har gått høyt på banen og lovet at Hålogalandsbrua skal bygges. Det er fristene å spørre om dette er en måte å trenere bruprosjektet fordi man ikke vil bevilge de midler som skal til i 2012 budsjettet slik at Stortinget kan gi et endelig ja for bruprosjektet. Etter min mening går dette ut over statsrådens troverdighet, og det vil være opp til statsråden å bevise at Hålogalandsbrua ikke blir en ny valgkamp bløff fra Regjeringens side.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg kan opplyse at Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en revidert finansieringsplan for prosjektet, som grunnlag for endelig lokalpolitisk behandling av saken. Dette er i tråd med vanlig praksis for bompenge- prosjekter.

Etter at de lokalpolitiske vedtakene foreligger, vil det bli gjennomført ekstern kvalitets- sikring av prosjektet (KS2). Statens vegvesen er i full gang med å forberede dette. Bompengesaken vil bli lagt fram for Stortinget så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.