Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:713 (2010-2011)
Innlevert: 19.01.2011
Sendt: 19.01.2011
Besvart: 27.01.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden sikre at offentligheten får tilgang til de fylkesvise tilsynsrapportene vedr. elevers psykososiale miljø?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at det har vært foretatt nasjonalt tilsyn vedrørende elevers psykososiale skolemiljø i 2010. Fylkesmennene har utført tilsynet på vegne av Utdanningsdirektoratet. Noen fylkesmenn har publisert resultater fra tilsynene sine på sine nettsteder, men det synes å råde noe ulik ulik praksis mht. publisering.
Etter det undertegnede har blitt gjort kjent med har det derfor ikke vært mulig for offentligheten å få tilgang til alle fylkesvise rapportene for dette tilsynet, noe som kan være i konflikt med offentleglova.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg kan opplyse at departementet nylig har avgjort en klagesak fra bladet Utdanning, der bladet gis delvis medhold i hva det kan kreve innsyn i henhold til offentleglova når det gjelder rapportene fra fylkesmennene til Utdanningsdirektoratet om det nasjonale tilsynet med elevenes psykososiale miljø. Det gis innsyn i de deler av rapportene som gjelder selve funnene ute i kommunesektoren, men ikke de deler av rapportene som går på råd/vurderinger til direktoratet, jf. offentleglova § 15, 1. og 2. ledd. Vi legger til grunn at denne saken vil danne mønster for behandling av tilsvarende saker.