Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:722 (2010-2011)
Innlevert: 20.01.2011
Sendt: 20.01.2011
Besvart: 28.01.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det vises til skr. spm. nr. 604 fra undertegnede og statsrådens svar av 3. januar 2011. KrF er godt kjent både med gjennomføringsavtalen mellom staten og Statoil om håndtering av CO2 på Mongstad fra 2006, - og med Statoils masterplan fra 2009.
Spørsmålet som ikke er blitt besvart er om statsråden våren 2008 var kjent med Statoils holdning til månelandingen på Mongstad slik den ble fremstilt i møter med den amerikanske ambassaden, og videreformidlet til amerikanske myndigheter?

Begrunnelse

Bergens Tidende skrev tirsdag 21. desember at USAs daværende ambassadør i Oslo, Benson Whitney, i 2008 skrev flere notater til det amerikanske utenriks- og energidepartementet som berørte den såkalte månelandingen på Mongstad. Av notatene, som er offentliggjort av WikiLeaks, fremgår det at direktører fra StatoilHydro i møter med ambassadøren ”tok avstand fra regjeringspolitikere som offentlig har fastsatt ferdigstillelse av Mongstad til 2014, og de avfeier politiske føringer og uttaler at prosjektet bare blir videreført hvis det er forretningsmessig fornuftig.”

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I spørsmålet vises det til en avisartikkel som refererer en oversatt versjon av den amerikanske ambassadens interne oppsummering av møter som skal ha funnet sted mellom Statoil og den amerikanske ambassaden i 2008.

Jeg finner det ikke riktig å kommentere antagelser om Statoils eventuelle vurderinger på et slikt grunnlag.