Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:733 (2010-2011)
Innlevert: 21.01.2011
Sendt: 24.01.2011
Besvart: 04.02.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Vista Analyse har på oppdrag fra Miljøverndepartementet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av eventuell utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet-Lofoten. I relatert pressemelding fra Miljøverndepartementet 29.11.10 står det "Det begrensede kunnskapsgrunnlaget, både hva gjelder størrelsen på petroleumsressursene og effektene på spesielt miljøet, betyr at det kan ligge en ikke ubetydelig opsjonsverdi i å vente med en beslutning om petroleumsvirksomhet i de berørte havområdene."
Står statsråden inne for det?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Representanten Solvik-Olsen refererer til en pressemelding fra Miljøverndepartementet som beskrev hovedkonklusjonene i en samfunnsøkonomisk analyse gjennomført av konsulentselskapet Vista Analyse. Utsagnet om opsjonsverdier står derfor for Vista Analyses regning, ikke departementets.

Jeg har registrert at denne formuleringen har utløst en debatt i avisspaltene, om hvorvidt det eksisterer opsjonsverdier knyttet til å utsette petroleumsvirksomhet i de berørte områdene. Blant annet har Vista Analyse selv kommentert formuleringen. Jeg ser ingen grunn til å begi meg inn i en faglig vurdering av hva slags opsjonsverdier som måtte finnes, knyttet til petroleumsressurser eller andre forhold.

Den samfunnsøkonomiske analysen inngår nå som en del av det faglige grunnlaget for den kommende stortingsmeldingen der den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten skal oppdateres.