Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:734 (2010-2011)
Innlevert: 21.01.2011
Sendt: 24.01.2011
Besvart: 14.02.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Strømprisene har steget betydelig under den rød-grønne regjeringen, men er for tiden ekstraordinært høye. Regjeringen har avvist en avgiftslettelse på strøm med begrunnelse at det ville redusere prismekanismens signal om å bruke mindre strøm. Samtidig har regjeringsmedlemmer oppfordret folk til å binde strømprisen dersom man frykter høyere strømpriser. En fastpris på strøm vil dog eliminere alle markedets prissignaler ovenfor forbruker.
Hvordan ville strømsituasjonen vært i dag om alle forbrukere hadde fastpris?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Hvordan strømsituasjonen ville vært om alle forbrukere hadde hatt fastprisavtaler er et hypotetisk spørsmål. Ved utgangen av 2010 ble om lag 56 prosent av strømmen til husholdninger i Norge solgt ved spotpriskontrakter, mens kun 4,5 prosent ble solgt ved fastpriskontrakter. Videre har volumet som blir omsatt på fastpriskontrakter gått gradvis nedover. I 2006 lå andelen på om lag 17 prosent.

Spotpriskontrakter vil som regel lønne seg for kundene over tid. Dette skyldes at ved spotpriskontrakter tar kunden selv risikoen for prissvingninger i markedet, mens ved fastprisavtaler vil denne risikoen være priset inn i form av en risikopremie.

Hadde alle valgt fastpris ville nok dette medført til at de ville betalt en høyere pris for strøm. Den samlede virkningen av dette på kraftmarkedet er usikker.

En fastprisavtale kan sammenliknes med en forsikring mot prissvingninger og egner seg spesielt for husholdninger/kunder som ikke har råd til å håndtere store endringer i strømprisen, eller har behov for mer forutsigbarhet. Dette blir på samme måte som lånekunder i en bank har mulighet til å binde renten.

Ellers mener jeg at det må være opp til den enkelte å vurdere sitt eget strømforbruk og egen økonomi med tanke på valg av strømkontrakt. Jeg har liten tro på at det medfører at alle vil velge fastprisavtaler.