Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:775 (2010-2011)
Innlevert: 28.01.2011
Sendt: 31.01.2011
Besvart: 07.02.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Innvandringspolitikken som føres i Norge har flere sider. En av disse er at i skoledistrikt med asylmottak er det stor andel av elevene som før eller senere skal sendes ut av landet. Norske elever mister dermed sine nære venner, uten at de nødvendigvis forstår hva som skjer eller hvorfor. Dette vil naturlig innebære sorg, savn og usikkerhet.
Hvordan vil statsråden legge til rette for at skolene kan håndtere den vanskelige virkeligheten disse barna opplever?

Begrunnelse

Norske barn opplever at deres beste venner plutselig forsvinner, når de blir kastet ut av landet. På NRK onsdag 26. januar viste Spekter en reportasje fra Fjerdum skole hvor elevene er blitt vant til at medelever plutselig blir sent ut av landet. Så langt i år er det foretatt nesten 3000 utvisningsvedtak hvor mange av disse er barn som er klassekamerater og venninner med mange elever ved våre skoler.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det stilles spørsmål ved hvordan statsråden vil legge til rette for at skolene skal håndtere situasjonen for barn som opplever at deres venner, som er asylsøkere, sendes ut av landet.

Elevene opplever det naturlig nok som trist, og kanskje uforståelig, at gode venner plutselig sendes ut av landet. God og åpen informasjon som gir elevene forståelse for den situasjonen vennene deres er i, vil kunne bidra til at de bedre kan forholde seg til hva som skjer.

Det er ikke alt som bør eller kan reguleres gjennom statlige eller nasjonale retningslinjer. Etter min oppfatning er det skolene selv som er best i stand til å vurdere hvordan de skal håndtere slike saker. Det vil variere fra sak til sak og må tilpasses elevene og forholdene på den enkelte skole. Jeg er sikker på at skolene i de aller fleste tilfeller har den kompetansen som kreves for å håndtere dette på en god måte.