Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:779 (2010-2011)
Innlevert: 28.01.2011
Sendt: 31.01.2011
Besvart: 07.02.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Når blir det utnevnt nytt styre i Fond for utøvende kunstnere (FFUK), slik at også søknader for prosjektstøtte kan behandles?

Begrunnelse

Ifølge FFUKs nettside fremgår det at styret for FFUK var virksomt frem til 31. desember 2010. Etter det undertegnede kjenner til er det imidlertid ikke blitt oppnevnt nytt styre for 2011-13 p.t. Av denne grunn fremgår det på hjemmesiden at:

"For andre søknader [enn reise- og etterutdanningsstipend] vil søknadsfristen bli offentliggjort så fort fondets nye styre har konstituert seg. Dere kan likevel sende inn søknader når dere har disse klare. De vil da bli behandlet på første styremøte."

Undertegnede vil understreke at det er viktig at man sikrer kontinuitet i FFUK, og at det kan bidra til å skape usikkerhet for de mange som søker støtte fra Fondet at det enda ikke er kommet på plass et styre.
Ved de to foregående styreskiftene har man sikret nytt styre før styreperiodene har utløpt.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Beklageligvis har det tatt noe tid å få oppnevnt nytt styre i Fond for utøvende kunstnere. Nytt styre ble oppnevnt 2. februar.

Etter min oppfatning er dette et meget kompetent styre som vil bidra til å sikre kontinuiteten i fondet.