Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:806 (2010-2011)
Innlevert: 01.02.2011
Sendt: 02.02.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Spørsmålet ble trukket.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Svaret er ennå ikke tilgjengelig