Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:812 (2010-2011)
Innlevert: 02.02.2011
Sendt: 03.02.2011
Besvart: 11.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Viser til svar på mitt spørsmål 743 om finansiering av Hålogalandbrua. Statsråden har tidligere uttalt at en del av finansieringen skulle være å innløse Framnes lufthavn.
Har Avinor A/S styrebehandlet dette, og hva ble vedtaket?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: En avvikling av Narvik lufthavn, Framnes, er i St.meld. nr.16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 201-2019 satt som en forutsetning for finansieringspakken for Hålogalandsbrua. Stortinget sluttet seg til dette i Innst.S. nr. 300 (2008-2009). Jeg tar sikte på at spørsmålet om nedlegging og tidspunktet for dette behandles samtidig med en stortingsbehandling av finansieringsplanen for den nye brua. Avinor har opplyst at spørsmålet om finansiering av Hålogalandbrua ikke har vært behandlet av Avinors styre. Jeg vil håndtere denne saken overfor Avinor i tråd den fastsatte rollefordeling mellom SD som eier og Avinor som selskap.