Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:820 (2010-2011)
Innlevert: 03.02.2011
Sendt: 03.02.2011
Besvart: 14.02.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Kva vil statsråden gjere for å sikre at kundene ikkje blir påprakka umoden teknologi og derav ikkje nå målsetninga om å respondere hensiktsmessig på prisbildet på straum?

Begrunnelse

Nylig kom det fram at installering av AMS (avanserte straummålarar) skulle framskundast monaleg og for Midt-Noreg skulle tida kortast med fire år. Resten av landet med eit år. Dette kan etter bransjens meining føre til at ein ikkje får god nok tid til pilottesting, med det resultat at kundane i Midt-Noreg vil kunne få dyrare AMS teknologi, i tillegg til umoden teknologi. Ved felles innkjøp ville også volumet kunne gitt lavere innkjøpskostnader.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Innføring av AMS i Norge har lenge vært høyt oppe på den politiske dagsorden. Vi har avventet EUs standardiseringsarbeid og den raske teknologiutviklingen på området noe, for å sikre at systemet som installeres skal kunne levere de ønskede tjenestene uten for høye kostnader for kundene.

Det er grunn til å tro EUs standard vil være på plass i løpet av 2011 og at de første sertifiserte målerne kommer på markedet i 2012. Som en del av EUs standardiseringsarbeid pågår det nå fullskala tester i Spania og Frankrike som omfatter flere millioner målere. Det er også gjennomført utprøving av AMS-teknologi i Norge, blant annet i Malvik. Disse testene har gitt positive resultater, blant annet med tanke på strømsparing.

Jeg mener derfor at det systemet som skal installeres i Norge ikke lenger dreier seg om umoden teknologi. Selv om det alltid vil være en viss risiko forbundet med å være tidlig ute med implementering av ny teknolog, kan det også være en fordel å starte før resten av EUs medlemsstater begynner å installere målere, da dette kan føre til et prispress. I tillegg vil en tidlig oppstart gi kundene i Midt-Norge alle fordelene ved AMS på et tidligere tidspunkt.

Skulle det imidlertid vise seg at det vil bli svært vanskelig for nettselskapene å etterleve forskriften, vil NVE ha adgang til å gi dispensasjon.