Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:828 (2010-2011)
Innlevert: 03.02.2011
Sendt: 04.02.2011
Besvart: 14.02.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Regjeringspartiene har tidligere avslått en overordnet debatt om kraftlinjepolitikken. Men i høst skrev Statsråden i svar på spørsmål nr 1569 (2009-2010) fra representanten Solvik-Olsen at "Jeg legger imidlertid opp til å framlegge en sak for Stortinget om de overordnede føringene for den fremtidige utbygging og oppgradering av landets overføringsnett for kraft senere i denne stortingsperioden."
Vil saken fremmes for Stortinget før sommeren, eventuelt kan statsråden gi et anslag for når det vil skje?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Vi står foran store utfordringer i forsterkning og oppgradering av landets overføringsnett i årene fremover. Statnett har i sin nettutviklingsplan fra 2010 ny- og ombygging av omlag 3 500 km kraftledninger.

I etterkant av at jeg fattet vedtak i konsesjonssaken om sentralnettsforsterkning fra Sima til Samnanger, ble det besluttet at fire utvalg skulle foreta en fornyet ekstern gjennomgang. Jeg har nylig mottatt rapportene fra utvalgene. Rapportene inneholder mye nyttig materiale som jeg blant annet vil trekke på i arbeidet med nettpolitikken.

Som vist til i svar på spørsmål nr. 1569 (2009-2010) legger jeg opp til å framlegge en sak for Stortinget om de overordnede føringene for den fremtidige utbygging og oppgradering av overføringsnettet for kraft senere i denne stortingsperioden. Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt gå inn på når denne saken vil fremlegges.