Skriftlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:832 (2010-2011)
Innlevert: 04.02.2011
Sendt: 07.02.2011
Besvart: 11.02.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): Kan statsråden garantere at administrasjonen også for eit samla helseforetak i Møre og Romsdal vil ligge innanfor fylkets eigne grenser?

Begrunnelse

Sunnmørsposten skriv fredag 4. Februar at det i styremøte i Helse Midt-Norge er drøfta muligheita for å legge ein samla administrasjon for det nye helseforetaket i Møre og Romsdal kan lokaliserast til Stjørdal. Ein debatt om dette vil medføre ytterlegare uro i sjukehusa i Møre og Romsdal.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Ja.