Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:834 (2010-2011)
Innlevert: 04.02.2011
Sendt: 07.02.2011
Besvart: 15.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Jeg viser til Fredrikstad Blad tirsdag 27. januar og torsdag 3.februar hvor det fremgår at løfteanordningen ved Fredrikstad jernbanestasjon fremdeles ikke fungerer. Løfteanordningen tåler ikke minusgrader, og er derfor ikke egnet for norske forhold.
Vil statsråden nå sørge for at det blir installert en heis som på en trygg måte kan sikre tilgjengelighet ved Fredrikstad stasjon?

Begrunnelse

Jeg viser også til mitt spørsmål Dokument nr. 15:571 (2010-2011) fra 16.12.2010. I svaret jeg mottok skriver statsråden at arbeidet med å rehabilitere heisene var beregnet å være ferdig i løpet av desember i fjor. Dette var veldig gledelig, og enda mer positivt var det å lese at problemet var løst allerede før jul. Gleden var imidlertid kortvarig. Den såkalte personheisen ved Fredrikstad jernbanestasjon har vært en probleminnretning siden den ble installert, og er det fortsatt. En av årsakene til problemene er at det aldri ble installert heis, men en løfteplattform som ikke fungerer i minusgrader. Årsaken var at økonomien ikke tillot en bedre løsning. Jernbaneverket beklager driftsproblemene og jobber med saken, men nå må dette problemet løses på en måte som sikrer de som ikke kan benytte trappene et stabilt og sikkert alternativ. Fredrikstad er landets 6. største by og har mange togreisende. Mange med nedsatt gangfunksjon kvier seg for å benytte toget, da de ikke vet hvordan forhold de møter på stasjonen. Det må legges stor vekt på at stasjonene er trygge og mest mulig tilgjengelige for alle brukergrupper, noe også statsråden selv skriver i sitt forrige svar, men da må kvalitet sikres når det installeres heiser eller løfteanordninger på stasjonene. Jeg håper nå at tiltakene som blir iverksatt er av en mer varig karakter.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: For å sikre god tigjengelighet for alle reisende ble heisinnretningen på Fredrikstad stasjon utbedret i fjor høst. Jernbaneverket har orientert meg om at disse utbedringsarbeidene beklageligvis ikke har gitt den forventede bedringen i tilgjengeligheten ved stasjonen. Etaten er derfor i gang med å finne et alternativ til dagens heisinnretning.

Inntil en permanent og tilfredsstillende løsning er på plass, vil Jernbaneverket forsøke å dekke tilgjengelighetsbehovet på Fredrikstad stasjon gjennom et midlertidig tilbud om assistanse til personer med redusert mobilitet.