Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:838 (2010-2011)
Innlevert: 04.02.2011
Sendt: 07.02.2011
Besvart: 14.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Riksrevisjonen har i Dokument 3:5 (2010 - 2011) kritisert Nav for at det avholdes for få dialogmøter (dialogmøte 2) for langtidssykmeldte. I Stortingets spørretime 2. februar 2011 ble statsråden utfordret på konkrete måltall for gjennomførte dialogmøter i 2011. Til dette var svaret: "Det konkrete måltallet skal jeg eventuelt komme tilbake til senere."
Når og på hvilken måte skal statsråden komme tilbake til Stortinget med slike måltall?

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg viser til at kontroll- og konstitusjonskomiteen har stilt spørsmål om blant annet samme problemstilling i sitt brev av 3. februar 2011.

Jeg vil derfor komme tilbake til denne problemstillingen i mitt svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.