Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:858 (2010-2011)
Innlevert: 08.02.2011
Sendt: 09.02.2011
Besvart: 18.02.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Aftenposten 08.02.11 omtaler Industri Energi sitt utspill om å frakte CO2 fra et gasskraftverk i Elnesvågen, langs Mørekysten og ut i Nordsjøen. Hensikten er å hjelpe frem en realisering av gasskraftverket i Elnesvågen. Energiministeren har tidligere avvist dette, men til Aftenposten sier statssekretær Per Rune Henriksen at det er et spennende utspill man bør se nærmere på.
Betyr dette at regjeringen nå har snudd i saken, og allikevel vil se nærmere på infrastruktur og realisering av Industrikraft Møres prosjekt?

Begrunnelse

I svar på spørsmål fra representanten Solvik-Olsen, ref Dokument nr. 15:637 (2010-2011), svarer statsråden avvisende til at regjeringen vil bidra til utvikling av infrastruktur for CO2 andre steder enn på Mongstad.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I tråd med Soria Moria I og II vil Regjeringen bidra til å utvikle framtidsrettede og effektive teknologier slik at CO2-håndtering realiseres nasjonalt og internasjonalt. Strategien for å oppnå dette er å opparbeide kunnskap og erfaring fra etablering av prosjekter i Norge, samt å satse på forskning og utvikling. Norge ønsker på denne måten å være et foregangsland.

For nye gasskraftverk i Norge, følger det av Soria Moria II at regjeringen vil gi konsesjoner basert på CO2-håndtering fra oppstart. Industrikraft Møres prosjekt har fått energikonsesjon og utslippstillatelse basert på dette.

Det ligger ikke inne midler til Industrikraft Møre i statsbudsjettet for 2011. Som Stortinget er kjent med, pågår det et omfattende arbeid med å utvikle og legge til rette for løsninger for fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. I statsbudsjettet for 2011 er det bevilget i underkant av 2,7 mrd. kroner til CO2-håndtering. Dette omfatter arbeidet med prosjektene på Mongstad, forskning og teknologiutvikling, internasjonalt arbeid med CO2-håndtering, Gassnova SF og ekstern bistand knyttet til kvalitetssikring og juridiske problemstillinger.