Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:884 (2010-2011)
Innlevert: 11.02.2011
Sendt: 11.02.2011
Besvart: 17.02.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Aschehoug forlag har gjennom tre år, i samarbeid med en lærer og gründer, utviklet lesetreningsprogrammet "Pageturner". SINTEF har evaluert dette dataprogrammet, og testet det på elever i videregående skole, studenter og voksne i arbeidslivet. I løpet av tre uker økte lesehastigheten med 130 prosent i gjennomsnitt, uten at det gikk ut over leseforståelsen. Gruppen med lavest hastighet i utgangspunktet, hadde den aller beste utviklingen.
Mener statsråden at det skal være opp til den enkelte skole å ta dette verktøyet i bruk, eller ser hun muligheter for en bred og forsert bruk ved hjelp av politiske virkemidler?

Begrunnelse

Leseferdigheter er grunnleggende for all annen kunnskapstilegning, og bedring av disse står helt sentralt i norsk skolepolitikk. Selv om det er utviklet mange dataprogrammer til hjelp i undervisningen, så er testresultatene av "Pageturner" så oppsiktsvekkende positive at det kan settes spørsmålstegn ved hvorvidt det vil være riktig å la elever vente på denne muligheten ut fra vurderinger gjort på den enkelte skole. En koordinert innføring av programmet i norsk skole kan også bidra til å løfte "Pageturner" som internasjonalt merkevare med utgangspunkt i Norge.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Den siste PISA-undersøkelsen, som ble offentliggjort i november 2010, viser en gledelig forbedring i norske elevers leseferdigheter. Dette er et resultat av en helhetlig og systematisk nasjonal satsing, hvor ikke minst kommuner, skoler og den enkelte lærer har gjort en formidabel innsats. Denne satsingen vil jeg videreføre.

Det er et viktig prinsipp at det er opp til det lokale nivået å velge hvilke tiltak som er best egnet for å nå målet om gode leseferdigheter for alle elever. Det er den enkelte skole og lærer som er best i stand til å bedømme hva som passer best i hvert enkelt tilfelle. Bruk av lesetreningsprogrammet ”Pageturner” kan være et slikt tiltak.

Jeg har derfor ikke planer om å iverksette særskilte tiltak for å forsere bruken av ett bestemt produkt. Aschehoug forlag, som et av Norges ledende læremiddelforlag, har lang erfaring i å gjøre sine produkter kjent og tilgjengelig for skolene. ”Pageturner” vil derfor kunne få stor utbredelse dersom det dekker et behov blant lærerne.