Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:934 (2010-2011)
Innlevert: 18.02.2011
Sendt: 21.02.2011
Besvart: 01.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Trafikksikkerhet er et viktig tema og midtdelere satt opp på særlig utsatte områder er av mange pekt på som et viktig bidrag for å bidra til nettopp det. I Norge er kravet til veibredde satt til 12 meter før midtdelere anses aktuelt, mens i Sverige er kravet langt lavere.
Vil statsråden vurdere å endre de norske kravene og dermed gjøre det aktuelt å sette opp midtdelere på langt flere strekninger enn i dag?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er riktig at svenske vegmyndigheter nå har redusert kravet til vegbredde der midtrekkverk skal anlegges, til 9 meter. Årsaken til at vi i Norge krever 12 meter før vi anlegger midtrekkverk, er at vi skal sikre passeringsmulighet også dersom et tungt kjøretøy stanser opp. Det samme kravet har man inntil nylig også fulgt i Sverige.

I Norge er det allerede gitt dispensasjon for å sette opp midtrekkverk på veger som er 10 meter brede. For å få anlagt mer midtrekkverk på steder med høy ulykkeskonsentrasjon har jeg bedt Vegdirektoratet gjennomgå hvilke krav som skal gjelde for etablering av midtrekkverk.