Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:980 (2010-2011)
Innlevert: 28.02.2011
Sendt: 28.02.2011
Besvart: 04.03.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Personer som i dag ankommer direkte fra utlandet til f. eks Gardermoen flyplass er nødt til å hente ut sin bagasje selv om de skal videre til en annen flyplass i Norge.
Vil statsråden igangsette et arbeid for å få til en gjennomgående forsendelse av bagasje, forenklet toll behandling og sikkerhetskontroll ved lufthavnene for enklere reiser til endelig destinasjon?

Begrunnelse

NHO har gjennom utarbeidelsen av dokumentet Reiselivets Samferdselsløft trukket frem en rekke gode forslag, men også utfordringer, til hvordan vi som reiselivsdestinasjon skal kunne bli enda bedre til å kunne konkurrere i et stadig tøffere internasjonalt marked. Mye er selvfølgelig opp til den enkelte aktør i reiselivsbransjen slik at ens eget produkt blir best mulig, men det er også et faktum at offentlige myndigheter har et betydelig forbedringspotensiale i hvordan vi skal legge forholdene best mulig til rette. Et av de punktene som tas popp i dokumentet som en problemstilling offentlige myndigheter kan gjøre noe med er muligheten for å kunne få til en gjennomgående bagasjehåndtering til endelig bestemmelsessted. Det er hevet over enhver tvil, at dagens system der alle som kommer fra utlandet må hente ut sin bagasje på f. eks Gardermoen hovedflyplass, for så igjen å måtte sjekke denne inn igjen til endelig bestemmelsessted. I de situasjoner der en muligens har begrenset med tid mellom avganger etc. så skaper dette problemer for den reisende. Det må derfor være mulig å kunne få på plass et system med en gjennomgående bagasjehåndtering frem til endelig bestemmelsessted og dermed også et system for forenklet tollbehandling.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Spørsmålet som stilles hører primært under Samferdselsdepartementet. Jeg kan opplyse at Samferdselsdepartementet har tatt initiativ til en ordning med såkalt One Stop Security, og har bedt Finansdepartementet vurdere om tollreglene kan endres for å kunne innføre en slik ordning på Gardermoen. One Stop Security er en sikkerhetsordning som innebærer at passasjerer som ankommer Gardermoen med fly fra utlandet og som skal videre med innenriksfly, bare skal sikkerhetssjekkes én gang for hele reiseforløpet. Sikkerhetssjekken skjer da på den lufthavnen der reisen begynner i utlandet. Innsjekket bagasje fraktes direkte fra utenriksflyet til innenriksflyet, og passasjerer beveger seg bare innenfor sikret sone.

En ordning med One Stop Security kan innebære enklere innsjekkingsprosedyre og kortere transittid for transittpassasjerer. Fordelene ved en ordning med One Stop Security må imidlertid vurderes opp i mot de konsekvenser denne gir for tollbehandlingen, herunder om det er mulig å oppnå en tilfredsstillende tollkontroll med en slik ordning. Både bagasjehåndteringen og transittpassasjerens bevegelsesrute på Gardermoen vil her reise utfordringer.

Per i dag er saken fremdeles til vurdering og det er ennå for tidlig å si noe om utfallet.