Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:988 (2010-2011)
Innlevert: 01.03.2011
Sendt: 02.03.2011
Besvart: 07.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): En enorm klimagevinst går tapt årlig fordi Esso Norge A/S på Slagentangen ved Tønsberg ikke har fått godkjent sitt spillvarmeprosjekt som kunne skaffe varme til hele Tønsberg-områdets befolkning. Prosjektet er ønsket av Tønsbergs politikere, men stoppet av Fylkesmannen i Østfold som settefylkesmann. Vedtaket er anket til MD i april 2010.
Når regner statsråden med å behandle denne anken, og hvor rask ankebehandling mener statsråden det er ønskelig at viktige klimaprosjekter i Norge generelt bør ha?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Reguleringsplanen for et nytt energigjenvinningsanlegg på Slagentangen er til behandling i mitt departement etter at Tønsberg kommune har bedt om omgjøring av vedtaket til Fylkesmannen i Østfold om å oppheve reguleringsplanen.

Jeg er godt kjent med de positive sidene et energigjenvinningsanlegg vil kunne få med hensyn til økt bruk av fjernvarme i Tønsberg og tilhørende reduserte klimagassutslipp. Dette er viktige momenter i saken. I min vurdering av saken må disse aspektene likevel sees i en helhetlig sammenheng, og da særlig i forhold natur- og friluftsverdiene knyttet til Essoskogen. Som kjent er det også et stort lokalt engasjement rundt denne saken.

Jeg har forståelse for behovet for en avklaring av reguleringsplanen for området, og jeg vil prioritere å få avgjort saken så raskt som mulig.