Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1003 (2010-2011)
Innlevert: 04.03.2011
Sendt: 07.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden sørge for at bingo-operatører sikres tillatelse til sidespill uten en omsetning over to millioner kroner, slik at lag og foreninger i distriktene ikke mister sitt inntektsgrunnlag?

Begrunnelse

Nye regler for bingodrift kan virke uheldig for distriktene. En ny forskrift som trådte i kraft 1.1.2011 innebærer at en bingo-operatør må ha 2 mill. kroner i omsetning på hovedspill for å få tillatelse til sidespill (databingoterminaler). Det nye regelverket vil særlig kunne gå utover bingo-operatører i distriktene, men også frivillige lag og foreninger som mottar store inntekter fra bingodrift vil kunne rammes. Svært mange bingo-operatører har lavere omsetning enn to millioner kroner.
Kulturdepartementet har uttalt til næringen at distriktene skulle hensyntas, uten at det har skjedd.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg mener det ikke er belegg for å hevde at de nye bingoreglene rammer distriktene særskilt. Endringene var et helt nødvendig grep for å unngå en videre oppblomstring av bingolokaler som tilbyr problemskapende pengespill.

Etter at gevinstautomatene ble forbudt fra 1. juli 2007 har bingo hatt en stor omsetningsøkning. Antall bingolokaler i Norge har økt fra 128 haller i 2007 til 220 haller i 2010. En stor del av disse nye lokalene har basert sine inntekter på bingoautomater og databingo.

For å hindre spilleproblemer ble bingoautomater forbudt fra 1. april 2010. I 2010 ble det også vedtatt strengere regler for databingo, som er et raskt og elektronisk bingospill som ligner på de forbudte bingoautomatene. Målet med de strengere reglene var å forebygge problemer knyttet til databingo. En av endringene var en innstramming av regelen om at databingo bare kan tilbys i bingolokaler som også tilbyr tradisjonell bingo (det såkalte hovedspillet). Det ble stilt krav om at bingolokaler som skal ha databingo må ha et hovedspill som omsetter for minst 2 millioner kroner pr år.

Jeg har hatt med de distriktsmessige hensyn i min vurdering av saken, og det er relativt få bingolokaler i distrikts-Norge som blir berørt av de nye bestemmelsene. For 2011 har 15 bingolokaler fått avslag på sin søknad om databingo. Disse ligger i henholdsvis Oslo (4), Larvik (2), Kolbotn, Lillehammer, Moss, Sandefjord, Sandnes, Skedsmo, Otta, Vestfossen og Hareid. Lotteritilsynet har også vedtatt at 48 bingolokaler får et redusert antall databingotillatelser i første del av 2011. I løpet av denne overgangsperioden må disse lokalene vise til en omsetning som på årsbasis kan overstige 2 millioner kroner. Av disse 48 lokalene kan 12 anses å ligge i distriktsområder. Jeg vil også legge til at Lotteritilsynet har gitt 375 tillatelser for 2011 til såkalt foreningsbingo. Dette er bingoer drevet av lag og foreninger (herunder også radiobingo) uten en privat næringsdrivende som operativt mellomledd. De aller fleste foreningsbingoer holder til i distrikts-Norge.

De regler som er fastsatt for å sikre et ansvarlig og godt kontrollert pengespilltilbud må også gjennomføres i distriktene. Jeg vil imidlertid følge med på hvordan regelverket slår ut for bingodriften for lag og foreninger i distriktene.