Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1016 (2010-2011)
Innlevert: 08.03.2011
Sendt: 09.03.2011
Besvart: 15.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Mandag 28.2.2011 var Flesland flyplass ved Bergen stengt mesteparten av dagen pga svært lokal tåke. Med dagens landingssystem på Flesland trengs det 550 m sikt for å kunne lande. Gardermoen har utstyr som reduserer siktbehovet til 200 m. Et oppgradert system i Bergen vil redusere faren for stengning av flyplassen pga tåke. Ruten mellom Bergen og Oslo er en av Europas mest trafikkerte. Stengt flyplass får store konsekvenser for mange reisende.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre oppgradert landingsutstyr til Flesland?

Begrunnelse

Det fremkommer gjennom media at en Norsk Veritas i en rapport fra 2009 slår fast at med kategori 2 landingssystem i stedet for dagens kat. 1 ville antall timer stengt flyplass i perioden 2003 - 2007 kunne vært redusert med 18 timer årlig. Flesland flyplass er næringslivets motorvei til Oslo, Stavanger og resten av verden. Når den stenges er konsekvensene store. Avinor skal ha vurdert oppgradert landingssystem på Flesland i flere år. Trafikkmengden bør tilsi at dette utstyret nå kommer på plass snarest og jeg håper derfor at samferdselsministeren vil sørge for at dette skjer.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Virksomheten i Avinor organisert som et statsaksjeselskap. I et aksjeselskap er det styret som har det overordnede ansvaret for økonomien i virksomheten. Inkludert i dette ligger også ansvaret for å avgjøre hvor mye og hvor det skal investeres. Samferdselsdepartementets ansvar er å sørge for at selskapet får rammevilkår som gjør at selskapet kan utføre de oppgavene det er pålagt.

Jeg har lagt spørsmålet om landingssystemene på Bergen lufthavn, Flesland, fram for Avinor. Avinor opplyser at en del investeringer som er nødvendige for en oppgradering av landingssystemet på Flesland, alt er gjennomført. Det er likevel nødvendig med ytterligere utredninger før selskapet kan en endelig beslutning om en eventuell oppgradering. Avinor ser for seg at et eventuelt oppgradert landingssystem tidligst kan tas i bruk rundt 2015 eller 2016.

Jeg vil vise til at Avinor står overfor store investeringer de neste årene, det gjelder også Flesland. Jeg følger utviklingen i Avinor tett, og vil sørge for at selskapet får rammevilkår som gjør at selskapet kan løse de oppgavene det er pålagt. I dette ligger det også at Avinor må ha mulighet til å gjennomføre nødvendige investeringer, blant annet på Flesland.