Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1030 (2010-2011)
Innlevert: 09.03.2011
Sendt: 10.03.2011
Besvart: 16.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det er nå bestemt hvor mange km vei som skal asfalteres i 2011 og hvem som skal levere asfalten til de forskjellige regionene i SVV for 2011.
Kan statsråden gi en oversikt over tildelingene pr. region de siste 5 årene, inkludert 2011, der også veinummer, mengde asfalt og pris fremgår i tillegg til navn på selskap som utfører asfalteringen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Konkurransene om årets asfaltkontrakter er ennå ikke avgjort. Vedlagt følger imidlertid oversikt over innkomne tilbud med tilbudssummer (vedlegg 1). Det skal gjennomføres en grundig kontrollregning og vurdering av tilbudene før det kan trekkes konklusjoner om tildeling.

Vedlagt følger også oversikter over alle tilbud i 2008, 2009 og 2010, med opplysninger om mengder, tilbudssummer og geografisk område, samt vinnende tilbud (vedlegg 2a-c). Priser og mengder for hvert vegnummer er ikke mulig å framskaffe uten et svært omfattende detaljeringsarbeid. Dette skyldes at de fleste kontraktene inneholder flere vegstrekninger med ulike vegnummer. Det foreligger ikke oversikt over tilbudene i 2007 på tilsvarende format, og det vil være ressurskrevende å utarbeide dette.

2 vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/dok15-1030-201011-vedlegg