Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1098 (2010-2011)
Innlevert: 22.03.2011
Sendt: 22.03.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 04.04.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva til statsråden gjøre for å bevare Konservativen i Halden, som blant annet omfatter Rosenlundsalen - Norges eldste teatersal?

Begrunnelse

Rosenlundsalen i Konservativen fra 1770 er trolig Norges eldste teatersal. I dag står salen ubrukt, stengt og forfallen i kommunalt eie. Halden kommune har brannsikret bygget, men ikke restaurert eller bevart den unike salen.
Halden kommune har vært eier av huset siden 1985. Fra 1992 til 2005 holdt Østfold Teaterverksted til her, før det flyttet til Fredrikstad. Halden kulturråd ble etablert i 2005, og har holdt til i lokalets første etasje.
Den isolerte begrunnelsen for å bevare Konservativen er at dette lokalet er unikt. Teatervitere har gjerne vært mest opptatt av å bevare barokkscenene og perspektivscenene, og altså husene som var bygget for teaterformål. Dette huset forteller en helt annen historie, nemlig om en teaterform som ikke krevde kulissesystem, og en helt annen, sosial type teater.
Konservativen er, i følge Institutt for teatervitenskap ved NTNU, det eneste bygget vi kjenner i dag som er bygget for den tidligste formen for litterær innomhus teateraktivitet. I samme kvartal ligger landets eneste bevarte barokkteater, Frederikshalds Teater fra 1838, og en unik kulissesamling fra Halden og Arendal, som til sammen utgjør et unikt kvartal innen norsk teaterhistorie.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til brev 21.03.11 til kulturministeren med spørsmål om teatersalen i 1700-tallsbygningen ”Konservativen” i Halden. Spørsmålet er videresendt til meg da sikringen av bygningen som kulturminne, ligger innenfor Miljøverndepartementets virkeområde.

”Konservativen” eies av Halden kommune, som har uttalt og vist vilje til å sikre og sette i stand bygningen. De siste årene er det installert brannvarslingsanlegg og sprinkleranlegg, og bygningen er nylig istandsatt og malt utvendig. Det er ikke gjort noen innvendige restaureringsarbeider.

Jeg er kjent med at Halden kommunestyre har avsatt kr 5 millioner årlig i sin økonomiplan for 2012–2014 til full restaurering av ”Konservativen”. Det er også konkret bevilget midler til et forprosjekt for restaurering av bygningen. Kommunen ønsker å utrede to alternative løsninger for restaurering, og har som intensjon å starte arbeidene i 2012. Halden kommune, vil få antikvarisk rådgivning og oppfølging fra kulturminneforvaltningen i Østfold fylkeskommune.

Den beste måten ”Konservativen” kan bli tatt vare på er at Halden kommune selv iverksetter nødvendige tiltak i samarbeid med kulturminnemyndighetene, noe de nå gjennom sine budsjettvedtak viser at de gjør.