Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1224 (2010-2011)
Innlevert: 11.04.2011
Sendt: 11.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Den politiske krisen i Elfenbenskysten har de siste dagene ledet til en kaotisk situasjon som hardt rammer sivilbefolkningen. FNs kontor for koordinering av humanitære saker (OCHA) melder nå om massedrap og en rekke andre alvorlige brudd på menneskerettighetene.
Vil utenriksministeren ta initiativ til at Norge – i tillegg til å yte akutt nødhjelp – også støtter krav om en internasjonal, uavhengig granskning av påstandene om massedrap og hvem som står ansvarlig for dem?

Begrunnelse

Etter presidentvalget i Elfenbenskysten har landet havnet i en politisk krise som har utartet til blodig militær maktkamp med katastrofale følger for sivilbefolkningen. En million mennesker er på flukt og mange hundre er drept.
Utgående president Gbagbo mener valget ble ødelagt av fusk og har ikke villet overgi makten til Ouattara, den presidentkandidaten som er anerkjent som vinner av valget av FN, EU, Den afrikanske union og det vestafrikanske regionale organet ECOWAS.
FNs kontor for koordinering av humanitære saker (OCHA) melder nå om alvorlige overgrep mot sivilbefolkningen. I en fersk rapport fra den vestlige byen Duékoué melder OCHA om massedrap og en rekke andre alvorlige brudd på menneskerettighetene. Over 400 lik er funnet så langt, ifølge OCHA. I hovedstaden og millionbyen Abidjan er det kaos på grunn av at sikkerhetssituasjonen er så dårlig.
Det er åpenbart viktig å få slutt på kaoset og gjenopprette normal sikkerhet for befolkningen.
Det internasjonale samfunn må bistå med rask bistand til de rammede, men det er også behov for en granskning av påstandene om massedrap og hvem som må holdes ansvarlig for disse overgrepene.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: FNs Menneskerettighetsråd vedtok under Rådets hovedsesjon i mars i år en resolusjon (A/HRC/16/L.33) som oppretter en uavhengig, internasjonal undersøkelseskommisjon for menneskerettighetsbrudd begått i Elfenbenskysten etter valget den 28. november i fjor. Som medlem i Rådet støttet Norge opp om vedtaket, som er et sterkt signal fra det internasjonale samfunn om at full informasjon må komme på bordet om de overgrep som har funnet sted siden valget, og at det ikke kan være snakk om straffefrihet i slike situasjoner.

Jeg vil også understreke at vi fra norsk side har tatt opp ansvaret for å beskytte sivile direkte med Ouattara og hans militære ledelse før krigshandlingene startet.

MR-rådets president har, etter brede konsultasjoner med de regionale gruppene, utpekt en kommisjon ledet av professor Vitit Muntabhorn fra Thailand og med Suliman Baldo fra Sudan og Reine Alapini Gansou fra Benin som medlemmer. Kommisjonen skal rapportere til MR-rådet juni i år, under Rådets 17. sesjon. Resultatene fra undersøkelseskommisjonen skal også oversendes FNs Generalforsamling, så snart de foreligger.

Resolusjonen er for øvrig gjennomgående sterkt støttende til posisjoner og tiltak igangsatt av AU og ECOWAS, herunder anerkjennelsen av presidentvalget med Outtara som vinner. Alle voldshandlinger og brudd på menneskerettighetene fordømmes sterkt, og må i følge MR-rådets resolusjon bringes til en umiddelbar stans. Media bes dessuten om å avstå fra videre oppfordringer til vold og hatefull propaganda. Outtaras invitasjon til alle spesialrapportører under MR-rådet fremheves som et viktig og positivt steg.

Fra norsk side ble situasjonen i Elfenbenskysten i tillegg tatt opp i et eget innlegg om MR-situasjoner som krever Rådets oppmerksomhet, hvor det ble uttrykt sterk bekymring for situasjonen i landet og anmodet om at partene beskytter sivilbefolkningen mot vold og sikrer at humanitære prinsipper blir overholdt.

Norge har bidratt med 60 millioner kroner i nødhjelp til Elfenbenskysten. Pengene kanaliseres gjennom Flyktninghjelpen, Den internasjonale Røde Kors-komiteen, FNs høykommissær for flyktninger, Verdens matvareprogram og Unicef. Støtten går til beskyttelse av sivile, medisinsk hjelp, matvarehjelp og ernæringstiltak for flyktninger internt i Elfenbenskysten og i nabolandene. Norge bidrar også med midler til FNs humanitære aktiviteter i Elfenbenskysten og Liberia gjennom FNs humanitære fond Cerf.