Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1227 (2010-2011)
Innlevert: 11.04.2011
Sendt: 12.04.2011
Besvart: 18.04.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil utenriksministeren bruke sin og Norges innflytelse for å få slutt på irakiske angrep mot forsvarsløse flyktninger i Camp Ashraf i Irak?

Begrunnelse

Den 15. desember 2010 sendte jeg spørsmål til utenriksministeren der jeg spurte om han ville bidra internasjonalt til å sette fokus på den økende usikkerheten og de svært vanskelige humanitære forhold for de iranske flyktningene i Camp Ashraf i Irak. Bakgrunnen for dette var forverrede humanitære forhold i leiren samt at den amerikanske tilbaketrekkingen hadde forsterket usikkerheten og svekket stabiliteten i området.
I sitt svar til meg 4. januar i år skriver utenriksministeren at han forventet at sikkerheten for innbyggerne i leiren ble ivaretatt og at norske myndigheter følger den humanitære situasjonen i leiren. Han hevdet videre at dette flere ganger var tatt opp med irakiske myndigheter både med den irakiske ambassaden i Oslo og i samtaler med utenriksminister Zebari. Utenriksministeren hevdet videre at norske myndigheter fortsatt ville ta opp den humanitære situasjonen med irakiske myndigheter.
Siden denne tid har den humanitære situasjonen i leiren blitt betydelig forverret. Manglende medisinsk hjelp har skapt store lidelser for mange i leiren og en fullstendig uholdbar situasjon.
Natt til fredag 1. april ble det laget et 12 meter bredt hull i gjerdet som omkranser leiren. Dagen etter kjørte en rekke militærkjøretøyer fra Iraks 5. divisjon inn i leiren etter ordre fra statsminister Nouri Al-Maliki. Den irakiske militære tilstedeværelse i leiren ble ytterligere forsterket 7. og 8. april.
Natt til 8. april startet irakiske militære angrep mot de forsvarsløe flyktningene i leiren. Det ble tatt i bruk røkgranater, tåregass i tillegg til skytevåpen i angrepet. I skrivende stund er det meldt om 33 drepte i leiren. De fleste ble drept av skudd, men noen ble regelrett overkjørt av militære kjøretøyer. Det er også meldt om ca. 300 skadde etter angrepet og av disse har 178 skuddsår. Irakiske militære tok også sårede fra leiren, og det er nå rapportert om at også noen av disse har mistet livet grunnet manglende medisinsk behandling.
Verdenssamfunnet kan ikke sitte stille og se på de grufulle handlinger som her blir utført mot forsvarsløse flyktninger. Jeg håper utenriksministeren og den norske regjering vil si klart og tydelig fra at dette ikke kan aksepteres, og bruke all sin innflytelse overfor irakiske og amerikanske myndigheter for å få satt en sluttstrek for disse grusomheter.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Da informasjon om hendelsene i Camp Ashraf 7.-8. april 2011 ble kjent, sendte jeg midt på dagen 8. april ut en pressemelding hvor jeg sterkt beklaget volden mot sivile og jeg understreket irakiske myndigheters ansvar for beboernes sikkerhet. Vår ambassadør i Bagdad (p.t. Amman) formidlet i en samtale søndag 10. april samme budskap til den irakiske viseutenriksministeren Abawi og oppfordret samtidig til at FN umiddelbart måtte gis adgang til leiren for å kartlegge de faktiske forhold. Norge var tilsluttet en EU-erklæring om Camp Ashraf av 14. april.

Omstendighetene omkring hendelsene i Camp Ashraf er fortsatt noe uklare. Representanter for FN-operasjonen UNAMI (United Nations Assistance Mission for Iraq) fikk etter internasjonalt press, bl.a. fra Norge, besøke leiren den 14. april og konkluderte med at den hittil mest alvorlige hendelsen i leiren hadde kostet 34 mennesker livet.

Irakiske myndigheter må ta ansvaret for denne dramatiske og beklagelige utviklingen, og ta sikkerheten til beboerne i leiren på alvor, slik vi fra norsk side lenge har krevd.

Med henvisning til mitt svar av 4. januar 2011 på ditt skriftlige spørsmål av 15. desember 2010 om situasjonen i Camp Ashraf, kan jeg opplyse om at norske myndigheter de siste månedene, ved flere anledninger, har tatt opp situasjonen i leiren med irakiske myndigheter. Bl.a. drøftet vår ambassadør saken under en samtale med Iraks immigrasjonsminister i Bagdad 25. januar.

Irakiske samtalepartnere understreker at Camp Ashraf har vært en vanskelig sak for myndighetene siden de i 2009 overtok ansvaret for sikkerheten i leiren fra amerikanerne. Camp Ashraf ble som kjent opprettet i 1986 på initiativ fra Saddam Hussein, og innbyggerne er i hovedsak iranske borgere tilknyttet organisasjonen Mujahedin e-Khalq (MeK). Innbyggerne har ikke flyktningstatus, men betegnes som ”personer med beskyttelsesbehov”.

Vi vil i tiden fremover fortsette å bruke vår innflytelse for å få irakiske myndigheter til fullt ut å leve opp til det ansvaret de har for sikkerheten til borgerne i Camp Ashraf og til å respektere deres grunnleggende rettigheter. Med sikte på best mulig informasjon om utviklingen i Camp Ashraf, vil vi også opprettholde den jevnlige kontakten med FN, Den internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC) og andre hjelpeorganisasjoner som besøker leiren.