Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1236 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 13.04.2011
Besvart: 14.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Når kan vi forvente at Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt får tilført mer ressurser og nye stillinger?

Begrunnelse

Undertegnede har ved flere anledninger sendt spørsmål til justisministeren og påpekt at Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt ikke har de nødvendige ressurser som skal til for å kunne utøve en forsvarlig polititjeneste. Jeg har i mine spørsmål vist til en rekke eksempler på at politiet ikke har kunnet rykke ut i alvorlige situasjoner, og jeg har også påpekt at dette skaper økende utrygghet hos befolkningen i politidistriktet.
Justisministeren har like mange ganger påpekt at politidistriktet er tilført de ressurser som skal til, og har også avvist at distriktet er blant de som har minst politiressurser pr innbygger.
Stor var derfor overraskelsen da man i Haugesunds Avis mandag 11. april kunne lese at det nå var håp for flere politifolk til Haugesund. Om dette betyr at justisministeren nå innrømmer at politidistriktet har vært sultefôret på ressurser gjennom flere år eller om dette er et utspill foran den kommende lokalvalgkamp vites foreløpig ikke.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har siden regjeringen tiltrådte fått økt sitt budsjett jevnlig. Jeg viser til St.prp. nr.1/Prop. 1 S for denne perioden, hvor dette fremgår.