Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1237 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 13.04.2011
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 26.04.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke initiativ vil statsråden fremme for å sikre at radio- og TV-stasjonen Democratic Voice of Burma kan fortsette sine sendinger fra Norge?

Begrunnelse

Democratic Voice of Burma (DVB) er en uavhengig radio- og TV-stasjon drevet med utgangspunkt i Oslo. Den driftes av burmesere som lever i eksil, og den når ca 5 mill. burmesere.
DVB ble opprettet etter en gave fra norske myndigheter. Den drives med økonomiske bidrag fra flere land og organisasjoner.
DVB har fått økonomiske vansker pga. at flere tidligere bidragsytere har trukket ut sine økonomiske midler til driften, og må som en konsekvens av dette redusere sin drift og flytte sendinger ut av Norge. Dette vil etter undertegnedes mening forringe denne viktige mediekanalens funksjon i demokratikampen for Burma. Burmesiske medier sensureres i utstrakt grad, og DVBs arbeid er derfor av stor betydning for ytringsfrihet og demokratioppbygging i Burma.
Undertegnede mener det er både viktig og riktig å fremme tiltak som sikrer at DVB igjen kan sende fra Norge.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Democratic Voice of Burma (DVB) har i en årrekke mottatt støtte både fra Norge og andre givere. Dette har satt radio- og TV-stasjonen i stand til å operere med daglige sendinger til et stort publikum i Burma. Sammen med andre internasjonale nyhetsmedia, som BBC, Voice of America og Radio Free Asia, har DVB vært en viktig kilde til nyheter. DVB har de siste årene også fungert som en sentral formidler av informasjon globalt om utviklingen i Burma, f.eks. i forbindelse med valget i 2010.

Fra norsk side vil vi fortsette å yte støtte til DVB. Støtten i 2011 er på samme nivå som tidligere år og i tråd med søknaden fra DVB.

Vi er kjent med at andre bidragsytere har redusert sin støtte og vi har hatt dialog med radioens ledelse om denne situasjonen. Ifølge DVB vil ett tiltak være å flytte radioproduksjonen til DVBs kontor i Chiang Mai i Thailand. Resten av driften, inkludert fjernsynsproduksjonen, vil fortsatt ligge i Oslo.

Det er opp til DVB selv å velge de mest kostnadseffektive tekniske løsninger og vurdere hvordan radioen forøvrig kan drives mest mulig effektivt. De siste årene har DVB vokst fra å være en radiostasjon til å bli en stadig mer profesjonell medieinstitusjon, som også omfatter daglige fjernsynssendinger, dokumentarfilmer og internett. DVB fremstår også i økende grad som en kommersiell medieaktør som samarbeider med store internasjonale medieselskaper. I en slik situasjon er det ikke selvsagt at det mest hensiktsmessige vil være å beholde hele driften i Norge, men dette er – som nevnt – et spørsmål DVB selv må håndtere.