Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1248 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 13.04.2011
Besvart: 27.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Statsråden har vært i Fet og gitt lovnader om utbygging av RV22 og dette er også et løfte som lokale ordførere og andre sentrale politikere fra regjeringspartiene har kommet med lokalt. Sentralt i en fremtidig utbygging av RV22 er at det må gjennomføres en mulighetsanalyse for bla å se på forskjellige løsninger for krysning av Glomma.
Vil statsråden nå være en pådriver for utbygging av RV22, og hvilken tidsplan ser hun for seg for utarbeidelse av mulighetsanalysen?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen opplyser at arbeidet med en mulighetsstudie for kryssing av Glomma er i oppstartfasen. I tillegg til å oppsummere tidligere utredninger, vil Statens vegvesen i denne mulighetsstudien vurdere ulike løsninger for en framtidig kryssing av Glomma. Dette vil skje i samarbeid med kommunene øst for Glomma og Jernbaneverket.

Det er regnet med at mesteparten av 2011 vil gå med til arbeidet med mulighetsstudien. På bakgrunn av denne og etterfølgende diskusjon med lokale myndigheter vil videre framdrift bli vurdert.