Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1298 (2010-2011)
Innlevert: 26.04.2011
Sendt: 27.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): På E16 er Nestunnelen stengt fordi det faller ned betong fra taket. Dette innebærer at FV 155 er omkjøringsvei for europaveien. Ifølge opplysninger fra SVV i Buskerud kan det se ut til at tunnelen vil bli stengt i 2 år fremover. FV 155 er ikke dimensjonert for den økte trafikkmengden og dette medfører økt fare for alle trafikantene.
Vil statsråden foreslå å tilleggsbevilge nødvendige midler slik at tunnelen kan utbedres så raskt som det overhode er mulig?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: 5. mars 2011 falt det ned betong på vegbanen fra taket i Nestunnelen. Årsaken til dette er vinterens harde frostperioder, kombinert med at det over tid har oppstått stadig dårligere feste mellom fukt- og frostsikringen og en tolags sprøytebetong som ligger utenpå denne sikringen. Etter dette har Statens vegvesen holdt tunnelen under oppsikt og utført jevnlige inspeksjoner og betongrensk. I tillegg ble hastigheten satt ned fra 80 km/t til 60 km/t for å redusere den dynamiske belastningen på hvelvkonstruksjonen i tunnelen ved passering av store kjøretøy. I forbindelse med en inspeksjon natt til fredag 25. mars ble imidlertid betongkledningens tilstand vurdert som så usikker at Statens vegvesen besluttet å stenge tunnelen inntil videre.

Statens vegvesen etablerte en prosjektgruppe for å vurdere rehabiliteringsbehovet i Nestunnelen, samt skissere aktuelle løsninger. Gruppas rapport er nettopp lagt fram. Rapporten er nå til vurdering i Statens vegvesen som vil komme med forslag til valg av løsning. Lengden på stengingsperioden vil være en del av disse vurderingene. Jeg finner det riktig å avvente resultatene fra Statens vegvesens vurderinger før jeg tar stilling til prioriteringen av så vel kortsiktige som mer langsiktige tiltak i tunnelen.