Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1315 (2010-2011)
Innlevert: 28.04.2011
Sendt: 29.04.2011
Besvart: 04.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvor lenge mener finansministeren det er rimelig å forvente at skatteytere skal vente på telefonen for å komme gjennom til Skatteetaten?

Begrunnelse

Det vises til mitt spørsmål nr 1244 og finansministerens svar. Det vil si; finansministerens manglende svar. Siden finansministeren ikke svarte på spørsmålet i spørsmål 1244 tillater jeg meg å vise til begrunnelsen i spm. 1244 og stille spørsmålet på nytt.
Jeg ber også finansministeren vurdere om det er relevant at ventetiden på telefon generelt er relativt lav, når ventetiden den delen av året hvor hjelpen trengs mest altså i flere tilfeller overstiger 30 minutter.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til svar på spørsmål nr. 1244 av 28. april 2011 hvor det framgår at gjennomsnittlig telefontid for Skatteopplysningen i 2010 var 1 minutt og 37 sekunder, og at to tredjedeler av henvendelsene ble besvart innen 2 minutter. Samtidig er det opplyst at Skatteopplysningen også tilbyr å ringe tilbake til skattyter som alternativ til å vente på svar. Dette mener jeg er en tilfredsstillende svartid og servicenivå for telefonhenvendelser til skatteetaten.

Videre viser jeg til svar på spørsmål nr. 1292 fra Bård Hoksrud av 2. mai 2011 om skatteetatens tilgjengelighet for skattebetalerne i selvangivelsesperioden. Skatteetaten hadde utvidet åpningstid den siste uken før innleveringsfristen. Men pågangen var stor og de fleste som ringte, fikk tilbud om å bli ringt opp igjen, slik at de slapp å sitte lenge i telefonkø. Slik det videre framgår av sistnevnte brev, opplevde de som valgte å stå i kø en del ventetid. I helt spesielle perioder var trafikken på telefon så stor at skatteetaten ikke hadde kapasitet til å hjelpe alle med en gang. Da fikk innringerne beskjed om å legge på, for å prøve igjen senere. Skattedirektoratet har nylig opplyst at pågangen til Skatteopplysningen ifm. innleveringen av selvangivelsen har vært høyere enn antatt i år som følge av fastsettelsen av ny likningsverdi på bolig. Skatteopplysningen hadde allerede styrket kapasiteten sammenlignet med tidligere år for å håndtere boligsakene, men antallet henvendelser var høyere enn forventet. De siste dagene før fristen gikk ut, økte derfor skatteetaten kapasiteten til å svare på telefonhenvendelser med til sammen 100 personer.