Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1324 (2010-2011)
Innlevert: 29.04.2011
Sendt: 02.05.2011
Besvart: 10.05.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det vises til svar og til spm. nr. 1284. Svaret finner jeg nokså oppsiktsvekkende.
Påstår statsråden med dette at det fullstendig kan utelukkes at varslersaken i Østlendingen og den oppmerksomhet som denne saken har fått, er bakgrunnen for at SNO har foretatt en juridisk gjennomgang av kontraktene og derigjennom har kommet til at kontraktene de har hatt med de lokale kontaktene ikke er juridisk holdbare?

Begrunnelse

Det er også oppsiktsvekkende at statsråden omtaler en varslersak som en personalsak. Denne saken har åpenbart bidratt til å avdekke svært uheldige forhold innen SNO og bør omtales med den respekt det avkrever. Det er dermed ingen personalsak, men berører åpenbart forhold som allmennheten bør kjenne til og få innsyn i.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg har tatt ny kontakt med Statens naturoppsyn i saken, og Statens naturoppsyn bekrefter at tilsettingsformen for rovviltkontaktene har vært under kontinuerlig vurdering. Dette utelukker naturligvis ikke at enkeltsaker bidrar til å aktualisere spørsmålet. Jeg fastholder at det konkrete tilsettingsforholdet representanten Gundersen viser til er en personalsak for Statens naturoppsyn, og jeg kommenterer ikke dette nærmere.