Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1362 (2010-2011)
Innlevert: 05.05.2011
Sendt: 06.05.2011
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 13.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Politiet har brukt ulovlig monterte fartsmålere av typen Trip-Track til å gi trafikkantene bøter, til tross for at politibiler med dette utstyret ikke oppfyller kravene i kjøretøyforskriften om typegodkjenning. Assisterende politidirektør Otto Stærk uttalte ifølge Aftenposten.no 13.04.2011 at disse fartsmålerne derfor skulle tas ut av bruk.
Er det slik at disse fremdeles brukes i forbindelse med bøtelegging av bilister etter at det ble kjent at det er ulovlig, og hva vil skje med de som er bøtelagt med dette utstyret?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet og Riksadvokaten.

Politidirektoratet opplyser at Politiets data- og materielltjeneste arbeider med en godkjenning av montering av Trip Trac gjennomsnittsfartsmåler i politiets tjenestebiler, VW Passat, i henhold til gjeldene krav. Politidirektoratet har derfor besluttet at Trip Trac montert i VW Passat ikke skal benyttes inntil slik godkjenning foreligger. Dette er politimestrene orientert om i eget brev.

Spørsmålet om hva som vil skje med de som eventuelt er anmeldt eller bøtelagt er oversendt Riksadvokaten, som følger opp dette.