Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1380 (2010-2011)
Innlevert: 09.05.2011
Sendt: 10.05.2011
Besvart: 18.05.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvor mange timer forsinkelse har det vært til sammen på jernbanen i denne stortingsperioden, og hva er de samfunnsøkonomiske kostnadene av disse forsinkelsene, og når kan norske jernbanependlere forlate sine hjemmekontor og forvente at Jernbaneverket sørger for at de kommer på jobb til normal tid?

Begrunnelse

NSB meldte om problemer med signalanlegget mellom Høvik og Sandvika mandag 9. mai 2011. Problemene førte til store forsinkelser på togene mellom Drammen og Oslo. Ifølge Jernbaneverket var det opp til 40 minutters ventetid på noen av togene. Jernbaneverket oppfordret de som hadde mulighet til å ha hjemmekontor, og informasjonssjef i Jernbaneverket Thor Erik Skarpen uttalte at ”de som synes det er irriterende å vente anbefaler vi å ha hjemmekontor, men man kommer seg innover. Det tar bare lenger tid”.
Det begynner å bli en systematikk i at dagen etter at det har vært vedlikehold og oppgraderinger på jernbanelinjene, blir det en ny feil med påfølgende forsinkelser på jernbanen.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Nivået på antall forsinkelsestimer på jernbanen er en god illustrasjon på hvilke konsekvenser manglende vedlikehold av infrastrukturen over en lengre periode har for de reisende. Regjeringen har derfor økt de samlede bevilgningene til Jernbaneverket med 70 prosent siden 2005. Bare i 2011 er det satt av over 9.3 mrd. kr til Jernbaneverket, herunder investeringer, drift og vedlikehold, inklusive Oslo-prosjektet. Dette er en historisk satsing som vi nå vil se effektene av fremover.

Jernbaneverket har informert meg om at Jernbaneverket og NSB til sammen er ansvarlige for i overkant av 21 000 forsinkelsestimer i persontransporten i tidsrommet 15.09. 2009 – 11.05. 2011. I samme periode har det i tillegg oppstått forsinkelser tilsvarende 9200 timer grunnet ytre forhold. Summen av alle forsinkelser er dermed om lag 30 200 timer. Dette tallet er altfor høyt og synliggjør et fortsatt sterkt behov for videre satsing på jernbanen fremover. Gitt forutsetninger om at forsinkelsestimer har en verdi som er to til tre ganger høyere enn vanlig reisetid (forsinkelsestiden er verdsatt ulikt for ulike reiselengder), utgjør verdien av disse forsinkelsestimene flere hundre millioner kroner.

Jernbanens infrastruktur er svært komplekst satt sammen. Ved lengre og større stengningsperioder vil det av og til oppstå komplikasjoner når de ulike systemene startes opp igjen. Jeg er opptatt av at Jernbaneverket og operatørene har gode rutiner for avvikshåndtering slik at ulempene for de reisende blir minst mulige når avvik fra tid til annen dessverre inntreffer. De reisende har krav på pålitelig transport, også ved avvik.

Jernbaneverket har orientert meg om at oppfordringen som ble gitt av Jernbaneverkets informasjonssjef i forbindelsene med forsinkelsene som oppstod mandag 9. mai, ikke på noen måte speiler Jernbaneverkets generelle holdning til de reisende og deres behov for pålitelig transport. Jernbaneverket tar det under ingen omstendigheter for gitt at de reisende skal måtte finne seg i å vente på eventuelle feilrettinger, men ønsker derimot å bidra til at de reisende opplever togtilbudet som forutsigbart og robust. Dette er jeg helt enig i. Avvikssituasjoner som medfører ulemper for de reisende er beklagelige, og jeg legger vekt på at Jernbaneverket i slike situasjoner gjør det de kan for å utbedre feilen så raskt som mulig av hensyn til de reisende.