Skriftlig spørsmål fra Karin Yrvin (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1448 (2010-2011)
Innlevert: 20.05.2011
Sendt: 23.05.2011
Besvart: 27.05.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Karin Yrvin (A)

Spørsmål

Karin Yrvin (A): Skolen er den arenaen hvor opplæring om seksualitet, kropp og helse skal gis til alle barn og ungdom i Norge. Nordiske undersøkelser og kunnskapsoppsummeringer viser at kunnskap, og kommunikasjon om seksualitet er lite helhetlig og målrettet på de forhold som kan oppleves som vanskeligst å takle. Dette innebefatter seksuelt overførbare infeksjoner, herunder hiv og aids.
Hva gis av hiv-undervisning i skolene?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I følge et kompetansemål i faget Naturfag, hovedområdet Kropp og helse skal elevene etter 10. trinn kunne drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner.

Utdanningsdirektoratet la i 2009 fram ressursheftet - ”Undervisning om seksualitet. Et ressurshefte for lærere i grunnopplæringen”. Ressursheftet er ment å fungere som en veiledning for lærere og helsesøstre om hvordan man kan ta opp sentrale temaer angående seksualitet og samliv og hvor det er relevant å belyse temaene inn i fag. I tillegg presenterer materialet problemstillinger og gir forslag til elevoppgaver. Målet er å gi lærerne veiledning slik at de kan gi en god seksualundervisning, og få fram gode diskusjoner og refleksjoner i klasserommet som bevisstgjør barn og ungdom.

Ressursheftet tar utgangspunkt i alle relevante kompetansemål på 4., 7. og (det ovenfor nevnte) 10. årstrinn i Kunnskapsløftet som berører temaet seksualitet som Etikk og seksualitet, Kulturelle og religiøse normer, Seksuell orientering, Seksuell trakassering, Seksuelle overgrep samt likestilling mellom kjønnene. Temaet seksuelt overførbare infeksjoner er omtalt i ressursheftet, men det er bare de hyppigst forekommende typer infeksjoner i Norge som er nevnt spesielt. HIV- infeksjon er derfor ikke omtalt.

Denne våren er ressursheftet under revidering. Man har i den forbindelse sett behovet for også å rette oppmerksomhet mot HIV- infeksjon spesielt. Det er viktig at ungdom har tilstrekkelig informasjon om HIV og smittemåter for også å kunne beskytte seg mot denne seksuelt overførbare infeksjonen.

Utdanningsdirektoratet har derfor i forbindelse med revideringen av ressursheftet vært i kontakt med organisasjonen HivNorge, og bedt dem om å lage utkast til tekst om HIV/AIDS som vil bli innarbeidet i den reviderte utgaven av ressursheftet. I tillegg vil Utdanningsdirektoratet legge ut en lenke til HivNorge på direktoratets nettsider.