Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1469 (2010-2011)
Innlevert: 24.05.2011
Sendt: 25.05.2011
Besvart: 30.05.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Vil finansministeren ta initiativ til å endre ordningen med skattefrie gaver slik at den praktiseres i tråd med folkeretten?

Begrunnelse

Fædrelandsvennen har 21. mai 2011 en artikkel om norske skattefrie gaver som bidrar til bygging av bosettinger på det okkuperte Vestbredden. I samme artikkel uttaler Tor Wennesland, norsk representant i de palestinske områdene, at "vi mener oppføring av permanente strukturer på okkupert palestinsk grunn og økonomisk virksomhet som støtter dette er i strid med folkeretten". Byggingen av bosettinger på okkupert palestinsk jord er et av de største hindrene for fred i området. Til tross for dette kan norske borgere gi skattefrie gaver til denne virksomheten.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen har tidligere uttalt at det ikke er ønskelig at gavefradragsordningen tilgodeser organisasjoner som aktivt støtter eller medvirker til visse handlinger som er eller kan være i strid med folkeretten, eventuelt i strid med lignende etiske normer. Det vises bl.a. til Ot.prp. nr. 95 (2008-2009) kapittel 10. Utforming av en utelukkelsesmekanisme for slike organisasjoner reiser visse folkerettslige og administrative problemstillinger som Finansdepartementet vurderer i samråd med Utenriksdepartementet. Finansdepartementet arbeider med sikte på å presentere et lovforslag i inneværende år.