Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1505 (2010-2011)
Innlevert: 27.05.2011
Sendt: 30.05.2011
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 09.06.2011 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Oppfatter statsråden det som betenkelig at informasjon om Sentralanlegget er offentlig og åpent tilgjengelig, hva vil statsråden foreta seg og i hvilken utstrekning mener statsråden at dette er et enkeltstående eksempel på svak informasjonshåndtering fra Forsvarets side?

Begrunnelse

Undertegnede deltok på Forsvarets Høyskoles sjefskurs nr 6. Som en del av kursopplegget deltok vi på en øvelse som ble avholdt på det såkalte Sentralanlegget. Gjentatte ganger ble det understreket at dette var ment å være et "hemmelig sted", at kursdeltakerne ikke måtte fortelle videre hvor det lå, hva det inneholdt mv. Dette hadde alle kursdeltakerne, undertegnede inkludert, selvfølgelig stor forståelse for. Det blir imidlertid noe paradoksalt at man f.eks. på

1) http://no.wikipedia.org/wiki/Sentralanlegget,
2) http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7069626,
3) http://www.ringeriksporten.no/lokalavisa/index.php/bare-lokalnyheter/1007-her-er-forsvarets-qhemmelige-anleggq-markert-av-google

Med videre uten problemer kan finne ut svært mye. Riktignok er det ikke lenger kald krig, men trusselbildet har blitt mer sammensatt, krevende og komplekst. Hvorvidt denne informasjonshåndteringen fra Forsvarsdepartementet er representativ vites ikke, men sammenstilt med en rekke andre eksempler fra offentlig sektor på lemfeldig forhold til informasjonssikkerhet så er det grunn til å reise spørsmålet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg takker for spørsmålet, som er overlatt meg til besvarelse.

I april 2010 hadde NRK Brennpunkt en reportasje knyttet til informasjon om anlegget. Det er også kjent at det for øvrig er tilgjengelig noe informasjon som påpekt i spørsmålet.

Det er viktig at det er så stor grad av åpenhet som mulig også om beredskapsspørsmål. Likevel er det åpenbart at noe informasjon må beskyttes.

På dette grunnlag har Justisdepartementet en rekke ganger og etter en nøye vurdering avstått fra å gi kommentarer – eller bekrefte- enkeltsaker av beredskapsmessig betydning som omtales offentlig.

Jeg ønsker av samme grunn heller ikke å knytte kommentarer til hva som skulle være formidlet i fortrolighet på kurs ved Forsvarets høgskole.