Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1526 (2010-2011)
Innlevert: 30.05.2011
Sendt: 31.05.2011
Besvart: 10.06.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Norge har sammen med de andre EØS-landene stanset utbetalingen av til sammen 235 millioner kroner i prosjektmidler til Hellas på grunn av manglende fremdrift. Ifølge Aftenposten 30.5.11 er 13 millioner kroner allerede utbetalt, uten at grekerne kan forklare hvor pengene er blitt av.
Vil utenriksministeren sørge for at prosjekter uten aktivitet stanses og pengene kreves tilbakebetalt når det ikke kan gjøres rede for at de er brukt i samsvar med formålet?

Begrunnelse

Ifølge Aftenposten 30.5.2011 er 235 millioner kroner som Hellas skulle få av EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein til rundt 50 gode formål, blant dem opprydning etter skogbrannene rundt Olympia i 2007 stanset. Hellas har ikke kunnet godtgjøre fremdriften i arbeidet. Dermed er det bare utbetalt 13 millioner. Ikke engang de 13 millionene vet norske myndigheter hvor har havnet. EØS-landene stanset 19. mai ytterligere utbetalinger og avkrever grekerne en forklaring innen 6. juni. Av 52 prosjekter er 17 allerede stanset, dels på gresk initiativ, og dels på initiativ fra EØS-kontoret i Brussel som administrerer midlene, Financial Mechanism Office (FMO). I den nettbaserte prosjektbasen til FMO står hele 49 prosjekter fortsatt oppført som «ongoing». Det er bare liv i 35 av dem.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er utbetalt omlag 13 millioner kroner til Hellas som består av avtalefestede forskuddsutbetalinger til vedtatte prosjekter (inntil 10 % av prosjektets budsjettramme), samt refusjon av påløpte, bekreftede kostnader i noen prosjekter.

Greske myndigheter opplyste i april i år at de ikke har innbetalt all avtalt egenandel for prosjekter finansiert med EØS-midler under ordningen for perioden 2004 – 2009. Opplysningene kom som følge av lengre tids påtrykk fra giverne (Norge, Island og Liechtenstein) om begrunnelse for hva som har ført til meget lav gjennomførings- og utbetalingsgrad for finansieringsordningen i Hellas.

Giverne besluttet derfor i styringskomitémøtet 19. mai i år å suspendere ytterligere betalinger til Hellas i påvente av flere opplysninger fra greske myndigheter. Det er således manglende innbetaling av gresk egenandel som er hovedgrunn for suspensjonen.

Greske myndigheter har i henhold til regelverket 45 dager på å fremskaffe opplysninger når det gjelder oppretting av påpekte mangler. Gitt at vi får tilfredsstillende opplysninger og det også klargjøres at alle overførte midler er brukt som forutsatt, vil suspensjonen kunne løftes og betalinger kunne gjenopptas.

Skulle det vise seg at det er midler fra ordningene som det ikke kan gjøres rede for eller som er misbrukt, vil vi kunne kreve tilbakebetaling av midlene som er utbetalt til Hellas under ordningen.

Greske myndigheter synes å ta suspensjonen meget alvorlig og de søker å rydde opp i situasjonen som er oppstått.