Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1577 (2010-2011)
Innlevert: 07.06.2011
Sendt: 07.06.2011
Besvart: 20.06.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ved fremleggelsen av stortingsmeldingen om ungdomstrinnet redegjorde statsråden for videre utredninger knyttet til valgfagstilbudet.
Hva er status for denne prosessen, i hvilken grad blir elever, lærere og partene i arbeidslivet involvert, og når kan landets skoleeiere forvente en avklaring på hvilke valgfag som kan/skal tilbys fra høsten 2012?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Meld. St. 22 (2010-2011), som ble oversendt Stortinget 29. april, ble det varslet at regjeringen vil innføre valgfag på ungdomstrinnet. Valgfagene skal utvikles som tverrfaglige temaer, sammensatt av elementer fra flere fag, og departementet vil utvikle nasjonale læreplaner for valgfagene. Valgfag skal innføres for 8. trinn skoleåret 2012/2013 og så innfases gradvis over de to neste årene.

Jeg legger til grunn at meldingen ikke er behandlet i Stortinget, og at alle tiltak i prosessen skjer under forutsetning av Stortingets tilslutning til meldingen.

Utdanningsdirektoratet vil før sommeren få oppdrag om å utvikle læreplaner i et gitt antall nasjonale valgfag. Læreplanene skal i hovedsak bygges opp som de ordinære læreplanene, med hovedområder og kompetansemål. Jeg tar sikte på fastsetting av læreplaner våren 2012.

Det blir en åpen prosess og høring om læreplanene. I august vil både læreplangruppene og arbeidstitler på valgfagene være klare. Skoleeiere, partene i arbeidslivet og andre sentrale aktører vil løpende kunne følge arbeidet og gi innspill via nettbaserte planutkast og kommunikasjon. Jeg legger også opp til møter og dialog med elever, lærere og partene i arbeidslivet underveis, i tillegg til den åpne prosessen og den formelle høringen.